Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke
gegevens Jonas Corneille van u verzamelt via onze interactie met u en via onze producten, en hoe we
die gegevens gebruiken.
U kan ons contacteren via volgende gegevens:
Jonas Corneille, Sint Jorisstraat 16, 8750 Wingene
Ondernemingsnummer: BTW BE0666.469.281
www.blackbytes.be | gdpr@blackbytes.be

Datum publicatie: 24/05/2020

1. Gegevensbepaling

Jonas Corneille kan persoonsgegevens van u bewaren voor volgende doeleinden:

 • Klant en orderbeheer: o.a. opmaken van facturen, offertes, leverings- en bestel-bons.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Versturen van nieuwsbrieven, reclame, koopwaar en bovenstaande documenten.
 • Om de door u gevraagde dienst te kunnen aanbieden.
 • Registratie bij cloudplatformen (o.a. Microsoft365), hosting en domeinnaampartners.
 • Het maken van backups om gegevensverlies bij herstellingen te voorkomen.
 • Voor bovenstaande genoemde doeleinden kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen,
  opslaan en verwerken: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, wachtwoord, website.
 • Wij kunnen uw gegevens vragen of verzamelen via onze uitgegeven offertes, contactformulier op
  onze webpagina, vakbeurzen of andere commerciele activiteiten.

Indien u klant bent bij ons dan gaan wij uit van redelijke verwachting om uw gegevens op te slaan en te
verwerken.

2. Verstrekking aan derden

In het kader van de hierboven omschreven doeleinden, kunnen wij uw persoonsgegevens aan verwerkers,
verstrekken.
Wij maken gebruik van een verwerker voor volgende zaken:

 • Email communicatie & website hosting bij Vimexx:
 • Registratie bij cloudplatformen (o.a. Microsoft365), hosting en domeinnaampartners.
 • Herssteldiensten van aangekochte producten.

Voor bovenstaande verwerkers is een GPDR compliant / privacy verklaring in plaats. Dergelijke overeenkomst waarborgt een adequate beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens. Tevens geven wij enkel toestemming aan de verwerker om de gegevens te gebruiken voor de Daarvoor bedoelde en zorgvuldig omschreven doelstellingen. Ten slotte zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is, om te reageren op juridische procedures, om levens te beschermen, om de veiligheid van onze producten,

3. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoons gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we volgende maatregelen uitgevoerd om onze beveiliging te  optimaliseren.

 • Onze Pc’s zijn beveiligd met een wachtwoord en de zaakvoerder is op de hoogte de GPDR regelgeving.
 • Wachtwoorden worden zijn opgeslagen in een geëncrypteerde digitale kluis.

4. Bewaartermijn

Jonas Corneille bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
De standaard bewaartermijn van uw gegevens is bij ons 7 jaar na het laatste gebruik van deze gegevens.

5. Rechten van de betrokkene

Als verwerker van uw persoonsgegevens bieden wij u ook een aantal rechten. Deze rechten worden aan u -de betrokkene- toegekend in betrekking tot de opslag van uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie.
 • Recht op inzage.
 • Recht op verbetering.
 • Recht op gegevenswissing.
 • Recht op beperking van de verwerking.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens.
 • Recht op bezwaar.
 • Recht om niet te worden onderworpen aaan een automatische verwerking.
 • Recht om zijn toestemming in te trekken.

De bovenstaande aanvragen dienen te gebeuren via mail op het emailadres: gdpr@blackbytes.be.
Bij de aanvraag vragen wij u een kopie van uw paspoort bij te sluiten, zodat we  kunnen bepalen als u de rechtmatige eigenaar bent van de persoonsgegevens in kwestie.
Wij zullen elke aanvraag binnen de 30 dagen na ontvangst verwerken en beantwoorden.

6. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken enkel noodzakelijke, functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Google Analytics

Jonas Corneille maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jonas Corneille bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Jonas Corneille te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jonas Corneille heeft hier geen invloed op. Jonas Corneille heeft Google geen toestemming gegeven om via Jonas Corneille verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

7. Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u rechtstreeks met ons contact te nemen. Onze contactgegevens zijn beschreven bovenaan dit document.
U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail:  commission@privacycommission.be.

8. Wijzigingen aan deze verklaring

Jonas Corneille behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. De enige geldige versie van onze privacyverklaring is te vinden op www.blackbytes.be.

Scroll naar boven